بادکنک یکی از اقلام پرکاربرد و اصلی در تولد و مهمانی هاست.
بادکنک های فویلی مخصوصاً فویلی اعداد بیشترین کاربرد رو در تولدها و مراسماتی مثل سالگرد ازدواج دارد.
تولده بیش از 90 مدل بادکنک فویلی دارد که شامل اعداد، فله، هپی میباشند