۱- تخفیف

تخفیف مبلغی:

تمام سفارش‌های بالای ۲ میلیون تومان شامل ۲ درصد تخفیف خواهد شد.

نکته: این تخفیف تنها روی سفارش‌هایی اعمال می‌شود که از طریق سایت یا اپلیکیشن ثبت شوند.

تخفیف هزینه‌های ارسال

ارسال به باربری بالای ۲ و نیم میلیون تومان رایگان خواهد بود.

ارسال به شهر تهران بالای یک میلیون تومان رایگان خواهد بود.

ارسال به کرج بالای ۲ و نیم میلیون تومان به صورت نصف نصف خواهد بود.

۲- پاداش همراهی

به پاس همراهی مشتریان ویژه، شرایط خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است.

مشتریان ویژه وابسته به خرید خود در یکی از ۳ گروه زیر قرار می‌گیرند:

مشتریان برنزی:


افرادی که مجموع خرید آنها طی سه ماهه منتهی به زمان ثبت سفارش جدید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.

مشتریان نقره ای:


افرادی که مجموع خرید آنها طی سه ماهه منتهی به زمان ثبت سفارش جدید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد.

مشتریان طلایی:


افرادی که مجموع خرید آنها طی سه ماهه منتهی به زمان ثبت سفارش جدید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

مشتریان برنزی ۱ درصد، مشتریان نقره‌ای ۲ درصد و مشتریان طلایی مشمول ۳ درصد پاداش علاوه بر تخفیف‌های مبلغی و تخفیف‌های هزینه ارسال می‌شوند.