۱- تخفیف

تخفیف مبلغی:

تمام سفارش‌های بالای ۲ میلیون تومان شامل ۲ درصد تخفیف خواهد شد.

نکته: این تخفیف تنها روی سفارش‌هایی اعمال می‌شود که از طریق سایت یا اپلیکیشن ثبت شوند.

تخفیف هزینه‌های ارسال

ارسال به باربری بالای یک میلیون تومان رایگان خواهد بود.

ارسال در شهر تهران بالای یک میلیون تومان رایگان خواهد بود.

ارسال به کرج بالای ۲ و نیم میلیون تومان به صورت نصف نصف خواهد بود.

۲- پاداش همراهی

به پاس همراهی مشتریان ویژه، شرایط خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است.

مشتریان ویژه وابسته به خرید خود در یکی از ۳ گروه زیر قرار می‌گیرند:

مشتریان برنزی:

افرادی که مجموع خرید آنها طی سه ماهه منتهی به زمان ثبت سفارش جدید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.

مشتریان نقره ای:

افرادی که مجموع خرید آنها طی سه ماهه منتهی به زمان ثبت سفارش جدید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد.

مشتریان طلایی:

افرادی که مجموع خرید آنها طی سه ماهه منتهی به زمان ثبت سفارش جدید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

مشتریان برنزی ۱ درصد، مشتریان نقره‌ای ۲ درصد و مشتریان طلایی مشمول ۳ درصد پاداش علاوه بر تخفیف‌های مبلغی و تخفیف‌های هزینه ارسال می‌شوند.