بایگانی دسته‌ی: بلک لایت

بلک لایت

مهمانی  بلک لایت چیست ؟ استفاده از بلک لایت برای مهمانی ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است.  این نوع مهمانی ها در فضای تاریک برگزار میشوند و تنها نوری که دیده میشود نور حاصل از مواد با خاصیت بلک لایت است.  نمونه ای از این نوع مهمانی را میتوانید در شکل […]