کارناوال شادی کرمانشاه

همانطور که میدانیم زلزله ی اخیر کرمانشاه در شهر های سرپل ذهاب و قصر شیرین خسارات زیادی را به بار آوردآسیب های روحی یکی از بزرگترین آسیب هایی بود که به بسیاری از ساکنین این شهر به خصوص کودکان وارد کردنیاز به امید و شادی یکی از نیاز های اساسی مردمان این شهر بوده و هستدر این راستا مجموعه tavalode  تصمیم گرفت که در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و در راستای ارزش های سازمانی در این زمینه به کمک مردم زلزله زده برودهر چند که توان زیادی در زمینه کمک های مالی برای ساخت مسکن و یا کمک های جدی تر نداشت اما تلاش کرد که در حد وسع خود وظیفه اش را انجام دهداین مجموعه با ایده کارناوال شادی به سراغ کودکان زلزله زده در ایام عید قربان رفت و به پخش بادکنک بین آن ها پرداختاین اقدام هر چند یک اقدام اساسی در زمینه کمک به این افراد نبود اما شاید قرار دادن یک شادی کوچک در دل بچه ها حتی برای یک لحظه بزرگترین دستاورد این اقدام بودامید است که در فرصت های دیگر این اقدام بزرگتر و وسیع تر انجام شودگزارش تصویری :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.